Vedecká rada Bibiany odstúpila + predmetná recenzia

Ako informoval Denník N (a predtým agentúra SITA), vedecká rada časopisu Bibiana revue odstúpila. Stalo sa tak potom ako riaditeľka Bibiany Petra Flachová zakázala v časopise zverejniť recenziu Mileny Šubrtovej na knihu Ani holka ani kluk od autora Marto Kelbla.

Dotknutú recenziu si môžete prečítať na webe Medziknihami.sk, dovolím si z nej uviesť aspoň záver, ktorý autorka otitulovala "Bez oparu senzace":

"Marto Kelbl knížku adresuje desetiletým čtenářům a závěrem jim radí, aby se v podobné situaci zkusili svěřit někomu blízkému. Kultivovaným způsobem zprostředkovává dětem informace, které bývají v médiích obvykle obestřeny senzačním oparem. Přiznání nebinární identity nikterak neheroizuje, namísto toho ukazuje, jak tolerantní přístup společnosti může být všestranně obohacující. Kniha, jejíž vydání nejen pro společenskou aktuálnost, ale i nesporné výtvarné a literární kvality bylo podpořeno Ministerstvem kultury České republiky, se ocitla v širších nominacích na Cenu Jiřího Ortena i na ocenění Magnesia Litera za rok 2024."

Nerád by som akokoľvek devalvoval ekonomické vzdelanie, ale osobne si myslím, že keď sa ekonómka, bez akýchkoľvek skúseností s publikačnou činnosťou pre deti, či vedením organizácie podobného rozsahu a/alebo zamerania postaví proti vedeckej rade tohto formátu, ide len o prejav arogancie moci. Bezduché tliachanie na tému zo strany ministerky kultúry („Svojím dizajnom absolútne nespĺňajú kritériá, ktoré by asi mali spĺňať pre detské oko, pre tú detskú vnímavosť,“) len potvrdzuje, že tu nejde o starostlivosť o detského čitateľa, ale o nenávistný postoj voči relevantným otázkam a možným problémom našej mládeže, či inakosti ako takej.

Na rodziel od Flachovej totiž všetci títo ľudia nemajú s recenziou problém:

 • doc. Mgr. Markéta Andričíková, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
 • prof. Zuzana Čížiková, Dr., Univerzita v Belehrade, Belehrad, Srbsko
 • Mgr. Adela Dúbravová, PhD., Univerzita Komenského, Bratislava
 • Mgr. art. Lenka Dzadíková, ArtD., Bratislava
 • Mgr. Dávid Dziak, PhD., Prešovská univerzita, Prešov
 • Mgr. Iveta Gal Drzewiecka, PhD., Prešovská univerzita, Prešov
 • MgA. Miroslav Jindra, Ph.D., Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • doc. PhDr. Peter Karpinský, PhD., Prešovská univerzita, Prešov
 • Mgr. Olga Kubeczková, Ph.D., Ostravská univerzita, Ostrava, Česká republika
 • doc. PhDr. Gabriela Magalová, PhD., Trnavská univerzita, Trnava
 • doc. Mgr. Ing. Radomil Novák, Ph.D., Ostravská univerzita, Ostrava, Česká republika
 • Mgr. Eva Pršová, PhD., Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
 • doc. Mgr. Radoslav Rusňák, PhD., Prešovská univerzita, Prešov
 • prof. PhDr. Zuzana Stanislavová, CSc., Prešovská univerzita, Prešov
 • doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D., Masarykova univerzita, Brno, Česká republika
 • prof. PaedDr. Eva Vitézová, PhD., Trnavská univerzita, Trnava
 • prof. PhDr. Marta Žilková, PhD., Nitra