Sociálna demokracia zbavuje ľudí zodpovednosti za svoje konanie

  • Posted on: 7 January 2010
  • By: petiar

Videl som nedávno v televízii krátku reportáž o zamestnancoch akejsi skrachovanej firmy. Jedna z nich, asi 50-ročná pani, sa sťažovala že v jej veku a s jej praxou šičky si už žiadnu prácu nenájde a teda že očakáva že sa o ňu štát nejako postará. Pripadá vám jej reakcia správna?

Hoci pravdu má ten, kto tvrdí nie, žije v našej krajine alarmujúci počet ľudí ktorí sú schopní tvrdiť, že tá úbohá stará pani má na nejaké peniaze od štátu právo. Tak viete čo?

Tá úbohá stará pani sa mala nad sebou zamyslieť keď plánovala že bude 30 rokov robiť šičku a potom pôjde do dôchodku. Ak skončilo jej vzdelávanie v deň keď obdržala výučný list a za celý život sa ani len nezamyslela nad tým že žiadna firma netrvá večne a nejaký rekvalifikačný kurz by jej nebol na škodu, tak má smolu. Konala nezodpovedne a môže si za to sama.

Ja viem, tvrdé slová. A bolo mi jej ľúto, to priznávam. Ale viete prečo? Lebo sa stala obeťou sociálnej demokracie.

Na konci 18. storočia, v období Francúzskej revolúcie, bol francúzsky parlament rozdelený na dve strany. Vpravo sedeli poslanci bohatší - príslušníci aristokracie, zástancovia bohatého meštianstva a slobodného trhu. Vľavo zase zástupcovia ľudu a nižších vrstiev. Tu niekde vznikli pojmy ľavica a pravica. I keď sa v súčasnosti niektoré znaky týchto politických protipólov prelínajú je rozdiel medzi nimi stále celkom jasný už viac ako 200 rokov.

Typickými predstaviteľmi ľavicovej politiky sú sociálno-demokratické a komunistické strany, u nás na Slovensku najmä Ficov Smer a Komunistická strana Slovenska. Odhliadnúc od faktu, že KSS mala byť za svoje zločiny už dávno postavená mimo zákon, poďme sa radšej pozrieť na to, čo je to tá sociálna demokracia.

Za zdanlivo honosným názvom sa skrýva niečo ako "rovnosť všetkých sociálnych skupín" (čo je vlastne idea komunizmu). Ani tento výklad ešte neznie až tak zle pokiaľ sa bližšie nepozrieme na to, ako takúto rovnosť dosiahnúť. Totiž - ak sú v štáte veľké rozdiely medzi triednymi vrstvami tak zlepšenie života tých nižších sa nedá vykonať ináč než na úkor zhoršenia postavenia tých "bohatších". Väčšinou sa tak deje väčším daňovým zaťažením (napríklad tzv. milionárska daň).

Ľudia, ktorí s takýmto systémom súhlasia, sú práve väčšinou z tej chudobnejšej vrstvy. Spravidla neschopní postaviť sa na vlastné nohy, skôr než na vlastné schopnosti sa radšej spoliehajúc na pomoc štátu (pretože akákoľvek tá pomoc od štátu bude, vždy bude lepšia ako tie vlastné schopnosti). A taktiež často závistlivé povahy, pre ktoré je trest pre bohatých akýmsi zadosťučinením a zatienením vlastného zlyhania. Typickí voliči ľavicových strán.

Správny prístup ale práve ten opačný. Snaha vyrovnávať sociálne rozdiely je zvrátená - sociálne rozdiely sú úplne prirodzené. Spomeňme si len ako neslávne dopadol komunizmus v mnohých štátoch a akým nátlakom ho musia nasilu udržiavať v krajinách, kde ešte zatiaľ to šťastie nemali. Sociálne rozdiely znamenajú, že existuje skupina ľudí šikovných, pracovitých, ktorí zarábajú veľa peňazí ale zároveň vytvárajú pracovné miesta, platia (percentuálne) vyššie dane. Ich (úspešné) firmy dovážajú a vyvážajú, to znamená že už len týmto prispievajú krajine omnoho viac ako robotník v továrni pri páse (pri všetkej úcte).

Každý máme rovnaké šance. Záleží len na nás ako ich dokážeme využiť - často sa dá veľa dosiahnúť už tým, že sa snažíme. Problém je v tom, že sociálna demokracia nás nenúti snažiť sa. Dáva nám (veľmi falošný) pocit že keď na to príde, štát tu bude a postará sa o nás. Zbavuje tak ľudí zodpovednosti za svoje konanie a to je veľmi zle. Je to ale veľmi pohodlné a preto má ešte stále taký veľký úspech.

Komentáre

začínať zase medzi nami nejakú polemiku, len ma "pošteklili" dve vetičky v predposlednom odstavci : ...existuje skupina ľudí šikovných, pracovitých ... ich (úspešné) firmy dovážajú a vyvážajú ..." čo dovážajú a vyvážajú ? Zase len to čo ten "robotník v továrni pri páse (pri všetkej úcte)" vyrobí ... no a ten už nemusí byť šikovný a pracovitý ? Ten má však najmenej 10krát menší mesačný príjem a to zase len preto aby tá vyššie uvedená skupina šikovných a pracovitých mala tie "svoje" príjmy. No a sme pri jadre veci, keby stačilo tej vyšie uvedenej skupine šikových a pracovitých o polovicu menej mohli by dať robotníkom pri páse viac (tiež musia byť šikovní a pracovití keď dokážu vyrobiť niečo čo sa "úspešne" vyváža)) a potom by už nikto nemusel cicať štát - má to logiku ?

No a to je práve tá zvrátená logika, pozostatok komunistov. Tu nejde o to koľko by tým "hore" stačilo a koľko nie. Ide o to, že oni si tie svoje peniaze zaslúžia, oni si ich zarobili svojou prácou tak ako si ich zarobil ten robotník. Je vlastnosťou trhu práce že ich práca je cenená omnoho viac ako práca toho robotníka. Môj osobný názor je že je to tak preto, lebo je náročnejšia a zodpovednejšia.

Ak to chce ten robotník zmeniť, musí zvýšiť svoju hodnotu na trhu práce, tzn. sám sa postarať o to aby sa mu lepšie darilo (správny prístup) nie čakať ako pes pod stolom že mi niekto niečo hodí zhora (sociálna demokracia).

Alebo si môže založiť živnosť a pracovať sám pre seba. Potom ale môže zistiť, že jeho výrobky sú síce skvelé ale nikto ich nekupuje. Teda že nestačí len dobre vyrábať ale treba mať aj kvalitný menežment, obchodníkov, marketing, atď. Často potom zistí že je pohodlnejšie nechať sa zamestnať, po príchode domov čumieť do telky a keď bude "dobre" voliť tak aj ten kus mäsa nakoniec odniekiaľ priletí.

Otázka potom je akú majú ľudia motiváciu zvyšovať si kvalifikáciu a hodnotu na trhu práce? Nuž, žiadnu.

Sociálna demokracia je systém, v ktorom sa všetci budú mať rovnako. Rovnako zle. Menej úspešných nemotivuje a úspešných trestá.

Tak trochu som si listoval na tvojom blogu a úplne súhlasím s tvojim pohľadom na svet a situáciu v našom štáte. Len tak ďalej...pretože je potrebné otvárať ľuďom oči, aj keď je to veľmi zložité, keďže ľudia si radšej prečítajú aktuality na pokeci ako stránky podobné tejto.

Aj tento článok úplne vystihuje to čo si mnoho dnešných, bohužiaľ aj mladých, ľudí nedokáže uvedomiť.Avšak predsa by som sa zastal spomínanej panej zo začiatku článku. Nepovedal by som, že si zato môže sama. Môže zato komunizmus a systém ktorý ju vychoval.Väčšinu svojho života prežila v tom, že sa nič nezmení. Že systém je večný a ten systém ich naučil spoliehať sa na štát. Dnešný svet dovoľuje ľudom dravosť a chcenie.V minulosti presne to muselo byť potlačené.

aj tá pani zo začiatku stránky aj ja sme len produktom vyše 40 ročného úsilia obrovskej skupiny ľudí a národov o vybudovanie "dokonalého" sveta - čo sa skoro možno podarilo - a tak vieme porovnávať niečo s niečím, tu a v tejto zemi - preto chcem len vysvetliť že máme skúsenosti že nič nie je biele alebo čierne - to čo Vás teraz a tu nadchýna a fascinuje a za čím idete a proti čomu bojujete, sa raz dostane do tých istých koľají v ktorých sme sa terigali my a budete tak rozčarovaní ako aj my - a toho by som Vás chcel uchrániť ...

Áno, s tým v zásade môžme súhlasiť - tak ako sú "deti socializmu", tak pravdepodobne existujú/jeme aj "deti kapitalizmu". Akurát o tom "skoro sa to podarilo" by sa dalo polemizovať - viď štáty kde toto ešte stále umelo udržiavajú. Asi by si nechcel žiť v žiadnom z nich. :-)

Rozčarovanie možno už prišlo - veď ja som momentálne dosť v sračkách ak to tak môžem povedať - jeden zamestnávateľ mi nezaplatil výplatu, ďalší sa mi tuná na Liptove hľadá veľmi ťažko. Ani svoj byt asi nebudem mať tak skoro. Toto by sa mi za socializmu určite nestalo, napriek tomu by som rozhodne nemenil. Pretože teraz sa môžem posnažiť sám, zistiť/ukázať čo vo mne je a ak sa mi to podarí tak (dúfam) za mnou nikto nepríde a nepovie: "Počúvaj, už máš veľa, daj čosi aj tým neschopným." Fuck off! ;-)

Áno vystihol si to celkom presne. ""AK"" sa ti to podarí. Ak sa ti nepodarí tak tvoju hypotéku na byt budú splácať ešte aj fúzaté deti tvojich fúzatých detí. A to z platu pásového pracovníka vo fabrike. Nebudeš žiť len prežívať. Pamatám si ako ujo ktorý večšiu časť svojho života zatial prežil za totality si búchal hlavu o stol ked spomínal na to ako za komunizmu si mohol od státu odkúpit petržalský byt za 15000 Ksč(slovom pätnásť tisíc). A neurobil tak. Chcel stavat dom. Pri vtedajšom priemernom plate okolo 3000 Ksč to bol zhruba polročný zárobok.
Nenadŕžam žiadnemu režimu. Každý má svoje výhody aj nevýhody.
Socialny režim ponúka dôstojný život pre každého. Pravicový ti umožňuje ak máš ostré lakte a si šikovný stat sa bohatým ale prehlbuje sa rozdiel medzi vrstvami chudoby a bohatstva. Je to pekne napísané že treba sa snažiť presadiť a budes bohatý ale každý nemože byť bohatý. Bohatí ludia vždy žijú na úkor väčšieho množstva chudobnejších ludí. A celé to smeruje len k tomu že to málo rozprávkovo bohatých ludí bude ešte bohatších a to kvantum chudobných ludí sa ešte rozrastie a bude ešte chudobnejších.

To slovko "Ak" tam bude vždy

Samozrejme, že nie každému sa to podarí. Čo ale hovorím ja je to, že ak áno, tak nechcem aby ma za to niekto trestal. Keď budem zarábať aj tisíckrát toľko ako "robotník pri páse", tak chcem štátu ovádzať rovnaké percento zo svojho príjmu ako on. Ani o korunu viac. Ten robotník sa mohol takisto naučiť niečo, čím zarobí lepšie. Ja sa učím nové veci každý deň tak prečo nie on? Lebo je pohodlnejšie sedieť pred telkou, že áno.

Dlhé roky socializmu zakorenili v ľuďoch to, že akokoľvek bude zle, štát im vždy dá. No a momentálne sa to realizuje tak, že vezme tým, ktorí sa spoliehajú radšej na vlastné schopnosti. A to je nesprávne.

Predstav si, ze sa kazdy bude snazit, ako vie... Kazdy da zo seba to najlepsie a bude uspesny. Potom aj sikovny pracovnik za pasom bude vyrabat take kvalitne vyrobky, ktore sa budu predavat draho, a zasluzi si vysoky plat. Mozno aj vyssi ako ma jeho nadriadeny, pretoze ten bude vediet, ze lepsieho pracovnika nenajde a aj on zaraba vdaka nemu. Tieto drahe vyrobky si kupi napr. kucharka v skolke s vysokym platom, pretoze bude vediet tak dobre varit, chutne a zdrave jedla, ze jej rodicia deti radi za to zaplatia. Ak by kazdy robil vsetko najlepsie ako vie, tak by sa vsetci mohli mat lepsie. Kolko veci sa teraz vyhadzuje? Kolko potravin? Kolko je lacnych vyrobkov, pricom za rovnake suroviny by mohli byt vyrobky ovela kvalitnejsie? Vsetkeho je dostatok na to, aby sa vsetci mohli mat tak dobre, ako chcu. Kym ludia nepochopia, ze ziju kazdy sam za seba, ze sa maju sami snazit o svoje dobro... a nie o to, aby sa niekto o nich nepostaral... Kym sa nezmeni ich zmyslanie, tak stale tu bude 5% ludi vlastniacich 95% celkoveho majetku... Lenze medzi tymi 5% sa najde dost ludi, ktorym to tak vyhovuje, a teda su radi, ked tych 95% nerozmysla... Aspon to maju jednoduchsie.

Ja som nikde nenapísal (aspoň o tom neviem), že všetci môžu byť bohatí. Nemôžu. Ale keď sa niekto snaží a podarí sa mu to, tak je nespravodlivé a nemysliteľné aby akýmkoľvek spôsobom doplácal na tých, ktorí túto možnosť nevyužili.

Ľudia by mali pochopiť hlavne to, že záleží len na ich snahe ako dobre sa budú mať. Ak niekto vychodí učňovku a zamestná sa pri páse a ráta s tým že takto prežije až do dôchodku, tak ok. Ale nech sa potom nesťažuje keď jedného dňa začne fabrika prepúšťať a on sa neuplatní na trhu práce pretože sa za 20 rokov nič nové nenaučil. Je to len a len jeho chyba.

Pridať nový komentár